FOKUS PÅ FLYGTNINGE


På denne side har vi samlet relevante links til organisationer og initiativer, hvor du kan vise din støtte og gøre en indsats for de nytilkomne flygtninge, der kommer til Danmark. Længst nede på siden vi samlet opslag, der er lagt på Frivilligjob.dk af organisationer, der søger frivillige til opgaver, der har med flygtninge at gøre.

Kender du initiativer, der ikke er med? Send os en mail på info(at)frivilligjob.dk, så vil vi sørge for, at de kommer med på listen.

Venligboerne - og kom og sov
Røde Kors
Dansk Flygtningehjælp
DFUNK
Velkomstkomiteen
Mellemfolkeligt Samvirke: Skriv under
UNICEF
Folkekirkens Nødhjælp
Frivilligjob.dk: Find opslag fra organisationer

Venligboerne og Kom og sov
Venligboerne betragter hver eneste flygtning som en kilde til inspiration og ser mødet med nye medborgere som en mulighed for få tilført en ekstra glæde og indsigt i livet. De ønsker gennem venlighed at bygge broer mellem mennesker og at gøre livet lettere for flygtninge. De er ikke politiske og har én overskyggende ambition: At få det bedste frem i os alle sammen.

Fra Hjørring har initiativet via Facebook spredt sig til mange andre byer såsom Skive, Sønderborg, Århus, Struer København, Randers og Dragør. Hvis du ønsker at blive venligbo, så gå ind på Facebook og søg efter venligboerne efterfulgt af din by.

Kom og sov!: Venligboerne åbner deres hjem samler folk, der tilbyder flygtninge husly. Læs mere. At tilbyde soveplads til en flygtning er kun lovligt, hvis han eller hun har fået opholdstilladelse eller er i gang med at få behandlet sin sag.

Røde Kors
Lige nu er 59,5 millioner mennesker på flugt i verden. Mennesker, der flygter fra blodig krig og forfølgelse. Familier uden tag over hovedet. Børn, der sulter. Røde Kors skal blive ved med at hjælpe, hvor mennesker er i nød, og derfor har vi brug for dig!

Du kan også blive frivillig i Røde Kors og gøre en forskel for sårbare
.

Desuden har landets asylcentre brug for frivillige til at modtage og lave aktiviteter med asylansøgerne.
Du kan melde dig til næste frivillig møde her på Røde Kors center
.
Her kan du se hvor det nærmeste center ligger.

Dansk Flygtningehjælp

Dansk Flygtningehjælp arbejder på baggrund af humanitære principper og menneskerettigheder med alle aspekter af flygtningesagen, med det overordnede mål, at hjælpe med at skabe varige løsninger for flygtninge og internt fordrevne.

Dansk Flygtningehjælp mener, at ingen flygtninge skal savne hjælp til at finde beskyttelse og varige løsninger. Og ingen, der ønsker at integrere sig i det danske samfund, skal savne hjælp til det.

Støt Dansk Flygtningehjælp eller bliv frivillig.

DFUNK - Dansk Flygtningehjælps Ungdom
Alt for mange unge flygtninge, der har fået ophold i Danmark, lever et liv i social isolation. Det gælder ikke mindst de mange unge flygtninge, der de seneste år er kommet til landet uden familie eller andet netværk.

Det kan vi gøre noget ved. Flere og flere steder i landet organiserer vi Ung-til-ung-grupper, hvor unge flygtninge kan møde andre lokale unge og deltage i forskellige fritidsaktiviteter: Udflugter, fællesspisning, filmaftner, idræt, spil og meget mere. Læs mere.

Velkomstkomiteen - flygtninge skal behandles ordentlig
Velkomstkomiteen ønsker at leve i et land, hvor vi behandler hinanden ordentligt. Læs mere.

Foreningen Nydansker – Hjælp en flygtning ved at dele ud af dit branchekendskab
Har du lyst til at bidrage og hjælpe en flygtninge med at afklare deres fremtid, finde fodfæste på arbejdsmarkedet eller komme i uddannelse? Er du erhvervsleder og har været på arbejdsmarkedet i mange år? Bor eller arbejder du i eller omkring Svendborg, Nyborg eller Faaborg-kommune?

Så meld dig som frivillig erhvervsmentor på følgende link: tilmelding eller kontakt projektkoordinator Cathrine Klokkedal på tlf.: 33 38 62 09 og få nærmere info om, hvordan du kan hjælpe en syrisk flygtning, der mangler viden om uddannelser i Danmark, tilknytning til arbejdsmarkedet og netværk.

Du kan læse mere om projektet og en mentors erfaring her: ”Succesfuld mentorordning hjælper syriske flygtninge ud på arbejdsmarkedet”.


Mellemfolkeligt Samvirke: Skriv under
Den akutte situation er dybt alvorlig. Danmark skal sammen med det øvrige Europa holde fast i vores grundlæggende værdier, vise global ansvarlighed og hjælpe mennesker på flugt.

Vi har fem opfordringer til den danske regering - se dem og skriv under her.

UNICEF
Hjælp med at hjælpe børn på flugt - Støt nu.

Folkekirkens Nødhjælp
I parker, på jernbanestationer og i krat, midt i Europa, ligger søvnløse og udmattede mennesker på flugt fra krig og nød. De skal have hjælp - men årsagerne til, at de flygter, skal bekæmpes i de lande, de kommer fra. Støt nu.

 

Frivilligjob.dk: Find opslag fra organisationer

AALBORG.

COPENHAGEN.

AARHUS.

ODENSE.

ESBJERG.

OTHER CITIES.

;