FRIVILLIG I UDLANDET?

Brænder du for at gøre en forskel? Så kan du prøve at arbejde frivilligt i udlandet.

Interessen for at komme ud og se verden samtidig med, at man gør en forskel som frivillig, er stor. Derfor har vi samlet information om en række organisationer, der arbejder nonprofit og almennyttigt i deres virke nationalt og internationalt

De fleste organisationer stiller en række krav til dig, før du kan arbejde frivilligt i udlandet. Nogle kræver bestemte faglige kvalifikationer eller personlighedstræk, andre udsender kun frivillige i en bestemt aldersgruppe. Du bør også stille store krav til den organisation eller virksomhed, der sender dig til udlandet.

Der kan forekomme egenbetaling, når du bliver sendt ud som frivillig. Prisen varierer afhængig af organisation, destination og længden af udsendelsen.

Her kan du finde nogle af de organisationer, der sender frivillige til udlandet:

Ungdommens Røde Kors er Dansk Røde Kors' selvstændige børne- og ungdomsorganisation. Ungdommens Røde Kors laver frivilligt humanitært arbejde for sårbare børn og unge lokalt, nationalt og internationalt - for eksempel ferielejre, lektiecafeer og flygtningerollespil. Ungdommens Røde Kors udsender hvert efterår ungdomsfrivillige mellem 18 og 25 til blandt andet Uganda.

Folkekirkens Nødhjælp sender volontører mellem 18 og 30 år af sted til verdens fattigste lande. Med udgangspunkt i forskellige lokale hjælpeorganisationers arbejde lærer du, hvad det vil sige at leve i 'verdens udkant'. Folkekirkens Nødhjælp har programmer til tre verdensdele, hvor opholdene er af ca. fire måneders varighed.

Dansk ICYE sender unge mellem 17 og 30 år på udveksling til Latinamerika, Afrika, Asien, New Zealand og Europa i 6 eller 12 måneder. Du laver frivilligt arbejde og bor hos en lokal værtsfamilie, hvor du får indsigt i landets kultur og lærer sproget.

AFS Interkultur er Danmarks største og ældste organisation for international ungdomsudveksling. Foreningens formål er at bidrage til fred og forståelse lande imellem ved at lade unge mennesker mødes på tværs af kulturelle, økonomiske, religiøse, sociale og politiske skel. AFS Interkultur sender unge til Asien, Latinamerika og Afrika.

Global Contact, Mellemfolkeligt Samvirkes volontørprogram, udbyder ophold i ulande verden over. Et Global Contact-ophold er ikke en turistrejse, men en fantastisk mulighed for at komme tæt på og få en større indsigt i, hvordan verden hænger sammen, og hvordan du selv kan gøre en forskel gennem frivilligt arbejde.

Ghana Venskabsgrupperne har arbejdet i Ghana siden 1979 og ønsker at fremme venskabsforbindelser mellem Ghana og Danmark. Ghana Venskabsgrupperne sender frivillige til Ghana og opholdene er typisk af 6 måneders varighed. Arbejdsopgaverne defineres ud fra lokale ønsker og behov samt din baggrund og dine interesser.

Verdens Skove - Nature Tours - Hvis du gerne vil opleve naturen, kulturen og menneskene i Latinamerika helt tæt på, kan du rejse ud med Verdens Skoves Nature Tours. Organisationen arrangerer rejser til Latinamerika, hvor du kan komme ud på et lokalt miljøprojekt og lave frivilligt arbejde.

Læger uden grænser - Læger, sygeplejersker, jordemødre, logistikere, bioanalytikere, antropologer, psykologer (mental health officers) og administrations- og økonomiansvarlige har mulighed for at arbejde gennem Læger uden grænser med nødhjælp - medicinsk, helbredende og forebyggende.

Det danske hus i Palæstina fungerer som et sted hvor danskere og palæstinensere kan mødes med det formål at fremme samarbejde og forståelse mellem enkeltpersoner, organisationer og virksomheder. Som frivillig gennem det Danske Hus betyder dette, at du får mulighed for at gå bagom medierne og opnå et personligt indblik i palæstinensernes hverdag og kultur ved at bo og arbejde i tæt kontakt med befolkningen.

Ingeniører uden grænser (IUG) er en teknisk-humanitær organisation af frivillige medlemmer med tekniske kompetencer, der samarbejder med lokale og internationale hjælpeorganisationer om at forbedre livsvilkårene for nødstedte og udsatte mennesker i fattige lande. De bygger skoler og sundhedsklinikker, skaffer rent vand og bedre sanitære forhold, udbedrer veje og broer samt etablerer solcelleanlæg og affaldsbehandling. De sikrer lokal forankring og varige løsninger, og vores indsats understøtter en række af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Jysk landsbyudvikling i Nepal er et dansk-nepalesisk græsrodssamarbejde, der handler om at løfte tre landsbyer op over fattigdomsgrænsen. Foreningen tilbyder deltagelse i et holistisk landsbyudviklingsprojekt. Du får syv ugers gratis ophold i nepalesisk landsby, indkvartering i nepalesisk familie og tæt samarbejde med skolernes nepalesiske lærere. Der er et stærkt teamwork i frivilliggruppen, og du har stor indflydelse på projektarbejdet. Faglige udfordringer og en oplevelse for livet.

Mellemamerika Komiteen er en solidaritetsorganisation, hvis formål er at mobilisere en aktiv solidaritet med befolkningen i Mellemamerika og støtte kampen for demokrati og bedre levevilkår for udsatte befolkningsgrupper. Vi prioriterer det direkte samarbejde med politiske og folkelige bevægelser, og har de sidste 30 år arbejdet med oprindelige folk og bondebevægelser, fagbevægelser, kvindeorganisationer og ungdomsorganisationer i forskellige lande i Mellemamerika.

Israelsmissionen Unge arbejder for forsoning i Mellemøsten samt at udbrede kendskabet til Jesus, og kristendommens jødiske rødder. Frivillige udsendes primært til Israel, men også andre steder i verden, fx New York, Moskva og Budapest. Arbejdet kan spænde bredt fra praktisk eller diakonalt arbejde blandt børn, unge eller handicappede til missionsrejser og -kampagner eller menighedsarbejde i kirker. Israelsmissionens Unge hjælper endvidere ogå praktikanter afsted, hvorved rejse, frivilligt arbejde og studie kan kombineres.

KFUM og KFUK i Danmark er en del af verdens største børne- og ungdomsorganisationer YMCA og YWCA, og derfor har vi netværk overalt i verden og mange forskelligartede tilbud. Vi tilbyder volontør- og praktikophold hos partnere i bl.a. Indien og Myanmar. Vi sender unge frivillige til YMCA camps i USA eller på solidaritetsrejsen 'Journey for Justice' i Palæstina. Desuden udbyder vi rejser med et formål for alle aldersgrupper i samarbejde med vores rejseselskab Unitas. Der kan også være internationale muligheder i din lokale KFUM og KFUK-forening igennem projektet Local 2 Local.

Volunteers to Kenya tilbyder frivilligt arbejde og praktikophold i Nairobi og Kisii, Kenya. Gennem Volunteers to Kenya har man mulighed for at arbejde på børnehjem, undervise på folkeskoleniveau eller arbejde på skoler for børn med psykiske og fysiske handicap. Du bor hos en værtsfamilie som er med til at give en unik mulighed for at opleve kenyansk kultur på egen hånd. Volunteers to Kenya er drevet af tidligere volontører fra Kenya og er en non-profit organisation.

Hos Dansk Ornitologisk Forening kan du hjælpe naturen. DOF har adskillige projekter, hvor du som frivillig kan komme tættere på naturen og fuglelivet, både i Danmark og i udlandet. Læs mere om projekterne på DOF's hjemmeside.

AIESEC Danmark bemyndiger unge til at melde sig frivilligt og bidrage til en af de 17 FNs verdensmål i næsten hele verden. AIESEC projekter skaber en positiv påvirkning på det lokale samfund og tager normalt mellem 6 og 12 uger. Desuden er projekterne designet til at sætte deltagerne i stand til at udforske og udvikle lederskab.

Tandsundhed uden grænser er en dansk humanitær organisation, der har til formål at forbedre tandsundheden i udviklingslande, og at sætte tandsundhed på dagsordenen i tæt samarbejde med lokale organisationer og offentlige myndigheder.

Dyrlæger uden grænser arbejder for at sikre bedre dyrevelfærd over hele verden bl.a. gennem udsendelse af danske dyrlæger samt udøvelse af information, samarbejde med rejsebureauer, forsøg på etablering af foderstationer i de områder, som organisationen arbejder i såvel som samarbejder med udenlandske dyreorganisationer og internater for at forbedre vilkårene for gadedyr.