DAGPENGE OG EFTERLØN


Hvis du modtager dagpenge, efterløn eller en anden offentlig ydelse, gælder der en række regler, hvis du vil arbejde frivilligt. Vær opmærksom på disse regler, inden du begynder at arbejde frivilligt.

Center for frivilligt socialt arbejde har udarbejdet en guide til reglerne.

NYT:
Regeringen vedtog d. 26/8 2017 nye regler for frivilligt arbejde på dagpenge eller efterløn. Læs mere på Altinget: civilsamfund.

Med aftalen hæves den tidligere grænse på fire timer til 10 timer, hvis du modtager dagpenge, og 15 timer, hvis du modtager efterløn.

Der vil dog fortsat være begrænsninger, hvis dit frivillige arbejde består i driftsopgaver i foreningen - de nærmere regler for dette vil fremgå af vejledningen.

Ligeledes er der krav om, at det frivillige arbejde udføres i en frivillig, almennyttig forening. Det vil sige, at hvis du udfører frivilligt arbejde i en kommune eller en virksomhed, vil der blive modregnet i din ydelse.